นักช้อปควรรู้ไว้ 6 มาตรการ การเดินห้างแบบ New Normal สถานการณ์ COVID-19 เริ่มที่จะคลี่คลายไปบ้างแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่จะได้เห็นห้างสรรพสินค้าในหลายๆ แห่ง เริ่มที่จะทยอยกลับมาเปิดให้บริการกันตามปกติ การที่จะกลับมาเดินช้อปปิ้งแบบธรรมดาๆ ทั่วไป หรือแบบเดิมที่เคยๆ ทำมาก็คงไม่ได้แล้ว

เพราะสถานการณ์โคโรนาไวรัส หรือเจ้า COVID-19 ( โควิด-19 ) ทำให้หลายๆ คนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ชีวิตกันมากขึ้น ดังนั้นห้างสรรพสินค้าจึงต้องมีมาตรการในการเดินช้อปใหม่ เพื่อให้เหล่าลูกค้ามั่นใจว่า การกลับมาใช้ชีวิตปกติรูปแบบใหม่ นิวนอร์มอล ( New Normal ) นั้นจะปลอดภัยและไม่เสี่ยงเหมือนที่ผ่านมา แล้วจะมีมาตรการใหม่ๆ อะไรที่นักช้อปต้องรู้ เพื่อเตรียมเดินช้อปปิ้งกันได้อย่างสบายใจ ไปดูกันเลย

มีการคัดกรองก่อนเข้าห้างสรรพสินค้า อย่างเข้มงวด

มีการคัดกรองก่อนเข้าห้างสรรพสินค้า อย่างเข้มงวด

ตรวจวัดอุณหภูมิและเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนเข้าห้างให้กับลูกค้ารวมถึงพนักงาน โดยผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ และหากพบว่ามีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่และแนะนำให้ลูกค้าไปพบแพทย์ทันที ลูกค้าทุกท่านและพนักงานทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

เมื่ออยู่ในห้างสรรพสินค้า พนักงานที่บริการใกล้ชิดลูกค้าต้องสวม Face shield สวมถุงมือ และมีมาตรการเข้มงวดพิเศษสำหรับ Delivery man จัดให้มีบริการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เตรียมหน้ากากอนามัยมา ถือเป็น New normal ที่ทุกคนเคยชินมาตั้งแต่ช่วงวิกฤติการระบาดของโควิด 19 ในช่วงแรกๆ แล้ว ในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติอยู่

Social Distancing ห่างกัน เพื่อห่างไกลความเสี่ยง

Social Distancing ห่างกัน เพื่อห่างไกลความเสี่ยง

ห้างสรรพสินค้ายึดมาตรการ SOCIAL DISTANCING อย่างเคร่งครัด ถือเป็น New normal ที่ทุกคนต้องเผชิญ โดยกำหนดทางเข้า-ออก อาคารศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อให้ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงานผ่านจุดคัดกรอง และลดการเดินสวนกันที่บริเวณทางเข้า-ออก

ส่วนร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ต้องรักษาระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 1–1.5 เมตร โดยจัดทำสัญลักษณ์กำหนดตำแหน่งยืนที่พื้นอย่างชัดเจน เช่น การเว้นระยะภายในลิฟต์ทุกตัว การใช้บันไดเลื่อนเว้นห่างกัน 2 ขั้น รวมถึงระยะการยืนเพื่อรับบริการที่จุดชำระเงิน เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ พร้อมจัดให้มีบริการ DRIVE THRU & PICK UP ในห้างสรรพสินค้า เพื่อลดความแออัดภายในห้าง เป็นนิวนอร์มอลที่ทุกคนต้องปรับตัว

ลดการแพร่เชื้อ ลดการระบาด ด้วยการใส่ใจในความสะอาด

ลดการแพร่เชื้อ ลดการระบาด ด้วยการใส่ใจในความสะอาด

ความปกติแบบใหม่ในสังคมไทย New normal ส่งผลให้ห้างสรรพสินค้า คำนึงถึงความสะอาดเป็นสำคัญ เพื่อลดการระบาดและการแพร่เชื้อ โดยมีการทำความสะอาด ดังนี้ เช็ดทำความสะอาดทุกจุดสัมผัสทุก 30 นาที และติดตั้งเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนฝาสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทำความสะอาดตามรอบความถี่ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด, ทำความสะอาด Deep Cleaning ทั่วพื้นที่ขาย

และห้องให้บริการต่าง ๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เครื่องอบโอโซน และเครื่อง UVC เคลื่อนที่ หลังปิดทำการในแต่ละวัน, ทำความสะอาดในจุดที่ลูกค้าสัมผัสมากด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกครึ่งชั่วโมง อาทิ ราวบันไดเลื่อน ที่จับประตู และปุ่มกดลิฟต์ทำความสะอาดบัตรจอดรถและบัตรศูนย์อาหาร ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง

ปลอดภัยด้วยระบบเฝ้าระวังและติดตาม ( Safety Tracking )

ปลอดภัยด้วยระบบเฝ้าระวังและติดตาม ( Safety Tracking )

ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงาน ต้องได้รับการลงทะเบียนผ่าน APPLICATION ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เพื่อสามารถติดตามในกรณีที่มีความจำเป็น นอกจากนี้หน่วยงานที่ดูแลพนักงาน พนักงานร้านค้า พนักงานคู่ค้า ต้องจัดทำประวัติข้อมูลสุขภาพของพนักงานทุกคนในสังกัด

เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพ นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้น ในเรื่องของอาหารประเภท ‘Take away’ ก็มีการ tracking โดยทุกกล่อง ต้องระบุข้อมูลชื่อร้าน สาขา และเวลา พร้อมชื่อและอุณหภูมิของผู้ประกอบอาหารติดบนกล่องอาหารอย่างชัดเจน เป็น New normal ด้านความปลอดภัย ที่ง่ายต่อการติดตาม

ลดความแออัดการใช้บริการร้านอาหารและร้านค้า ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้า

ลดความแออัดการใช้บริการร้านอาหารและร้านค้า ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้า
ลดความแออัดการใช้บริการร้านอาหารและร้านค้า ด้วยระบบจองคิวล่วงหน้า

การไปห้างสรรพสินค้า จะไม่มีการต่อคิวยาวๆ ตามร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆ โดยจะต้องโทรนัดจองล่วงหน้า เพื่อจองเวลาในการเข้าใช้บริการ ด้วยมาตรการ Social Distancing ทำให้ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนร้านค้าต้องจำกัดจำนวนคนเข้าเฉลี่ย 1 คนต่อ 5 ตร.ม.

และต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ร้านค้าต่างๆ มีการนำระบบจองคิวล่วงหน้าหรือแอพพลิเคชั่นมาช่วยในการจัดระเบียบคิวตามรอบนัด หากไม่จองที่นั่ง หรือแจ้งล่วงหน้าอาจจะต้องเสียเวลารอคิวนาน เป็นนิวนอร์มอลที่ทุกคนตรงพบเจอต่อจากนี้

ลดความเสี่ยงด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัส

ลดความเสี่ยงด้วยการหลีกเลี่ยงการสัมผัส

ต่อไปนี้จะกลายเป็นสังคมไร้การสัมผัส ถือเป็น New normal สำหรับทุกคนที่มาใช้บริการห้างสรรพสินค้า เพราะการลดการสัมผัสยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น ที่ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อ ทางห้างสรรพสินค้าจะส่งเสริมการชำระเงินด้วยการใช้ Mobile Banking หรือ E-payment แทนการชำระเงินด้วยเงินสด

เพื่อลดการสัมผัสธนบัตรและเหรียญต่างๆ ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินเป็นเงินสดจะมีการเพิ่มถุงใส่เงินทอนที่จุดแคชเชียร์ทุกร้านค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง พร้อมทั้งจัดพนักงานเปิด-ปิดประตูศูนย์การค้าและร้านค้า และพนักงานกดลิฟต์ให้ลูกค้าเพื่อลดการสัมผัสอีกด้วย

ถึงแม้ว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะกลับมาเปิดแล้ว ทุกๆ อย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ด้วยวิธีการใช้ชีวิตแบบ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ของเรา อย่าลืมทำตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อตัวของเราและคนรอบข้างด้วยนะ แต่ นักช้อปควรรู้ไว้ 6 มาตรการ การเดินห้างแบบ New Normal ก็เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต

ติดตามบทความที่มีประโยชน์อื่นๆได้ ที่นี่

ศรีลังกา เกาะเล็กๆ ที่ควรไปเที่ยวสักครั้งในชีวิต ประเทศเล็กๆ ที่ไม่ไกลจากประเทศไทยมากนัก ที่หลายคนอาจจะมองข้ามไป แต่รู้หรือไม่ว่า ประเทศศรีลังกานั้น ก็มีที่เที่ยวน่าสนใจมากมาย นอกจากจะเป็นที่แสวงบุญในแบบชาวพุทธ

บทความแนะนำ